Kontakt telefoniczny: +48 58 347 24 55
FORMULARZ REJESTRACJI
VI KONFERENCJA NAUKOWA "PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY"

Dane uczestnika konferencji / Participant data of the conference

Imię i nazwisko / Name

Nazwa instytucji / Name of Institution

Tytuł, stopień, stanowisko / Title, rank, position

Dane korespondencyjne / Data correspondence

Kod pocztowy / Zip code

Miejscowość / Place

Ulica / Street

Telefon / Phone

Fax

Email

Dane do faktury / The data for the invoice

Nazwa instytucji / Name of Institution

Kod pocztowy / Zip code

Miejscowość / Place

Ulica / Street

NIP

Pełne uczestnictwo w konferencji (wymaga zgłoszenia referatu) / Full participation in the conference (requires notification of the paper)

Uczestnictwo w konferencji bez referatu / Participate in the conference without a paper

Referat bez uczestnictwa w konferencji / Paper without participation in conference

Zgłoszenie referatu / Paper Application

Autorzy / Authors

Tytuł referatu / Title of the paper

Tezy referatu, streszczenie max 1000 znaków / Thesis of the paper, a summary of max 1000 characters

Wprowadź kod z obrazka / Security Check

 

Kontakt

+48 58 347 24 55

Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk