Kontakt telefoniczny: +48 58 347 24 55
PODSTAWOWE INFORMACJE
V KONFERENCJA NAUKOWA "PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY" ZARZĄDZANIE, INNOWACJE, NAJLEPSZE PRAKTYKI
GDAŃSK 2017
Data konferencji
18-20/10/2017
Miejsce konferencji
Hotel nad morzem w Górkach Zachodnich
(dzielnica Gdańska)
Kontakt
+48 58 347 24 55
ppp@zie.pg.gda.pl
Organizatorzy
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk
ZAKRES TEMATYCZNY
CEL I ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI
Cel konferencji
 • Prezentacja osiągnięć naukowych, wymiana poglądów i doświadczeń łączących się z tematyką Konferencji.
 • Warsztaty naukowe dla doktorantów i habilitantów w dziedzinie zarządzania projektami i procesami.
 • Dyskusja nad stanem badań naukowych prowadzonych w obszarze PPP.
 • Prezentacja form kształcenia w obszarze zarządzania projektami na polskich uczelniach.
 • Integracja środowiska naukowego zajmującego się problematyką PPP w organizacjach gospodarczych, a także poszukiwanie wspólnych płaszczyzn zainteresowań i współpracy w tym obszarze.

Tematyka konferencji
(obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem i realizacją projektów i procesów oraz programów w tym między innymi)

 • Standardy i metody w realizacji PPP.
 • Innowacyjność i Innowacyjne PPP – teoria i praktyka.
 • Czynnik ludzki w zarządzaniu PPP.
 • Zespół projektowy: tradycyjny i wirtualny, wyzwania.
 • Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w realizacji PPP.
 • Zwinne, adaptacyjne zarządzanie PPP.
 • Zagadnienia finansowanie, koszty i efektywność realizacji PPP.
 • Zarządzanie wiedzą w realizacji PPP.
 • Rozwiązania organizacyjne w realizacji PPP w tym PMO.
 • Nowe technologie i narzędzia wspomagające realizację PPP, cyfryzacja.
 • Ryzyko i antykryzysowe zarządzanie PPP.
 • Jakość i dążenie do doskonałości w przygotowaniu i realizacji PPP.
 • Globalne zarządzanie PPP w skali regionu, kraju.
 • Czynnik czasu w realizacji PPP, harmonogramowanie.
 • Mega projekty i programy.
 • Rozwój kształcenia w zakresie PPP.
 • PPP współfinansowane z UE - prezentacja osiągnięć.
 • Zastosowania i dobre praktyki w realizacji PPP - studia przypadków.
Tematyka konferencji dotyczy różnych branż działalności gospodarczej i publicznej, tj.: produkcji przemysłowej, budownictwa, IT i rozwoju oprogramo-wania, logistyki, opieki zdrowotnej, samorządów i działalności publicznej, sportu, wydarzeń kulturalnych, edukacji i szkolnictwa, turystyki, itp.
Komitety
Komitet Naukowy
 • prof. dr hab. Michał Trocki
  przewodniczący
  SGH w Warszawie
   
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak Politechnika Koszalińska
 • prof. UEK dr hab. Paweł Cabała Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. PK. dr hab. inż. Jan Duda Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. Mariusz Flasiński Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. PG. dr hab. Tadeusz Falencikowski Politechnika Gdańska
 • prof. PŚ. dr hab. inż. Wacław Gierulski Politechnika Świętokrzyska
 • prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala Politechnika Opolska
 • dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek Akademia Techniczno-Hum. w Bielsku-Białej
 • prof. UE dr hab. Janusz Marek Lichtarski Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
 • prof. AGH dr hab. inż. Monika Łada Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Seweryn Spałek Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski Uniwersytet Szczeciński
 • prof. PO. dr hab. inż. Waldemar Skomudek Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. inż. Antoni Świć Politechnika Lubelska
 • dr hab. Paweł Wyrozębski SGH w Warszawie
 • prof. dr bab. Ludmiła Zawadzka Politechnika Gdańska
 • prof. PG. dr hab. inż. Marek Wirkus Politechnika Gdańska
Komitet Naukowy
 • prof. dr hab. Michał Trocki
  przewodniczący
  SGH w Warszawie
   
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak Politechnika Koszalińska
 • prof. UEK dr hab. Paweł Cabała Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. PK. dr hab. inż. Jan Duda Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. Mariusz Flasiński Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. PŚ. dr hab. inż. Wacław Gierulski Politechnika Świętokrzyska
 • prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala Politechnika Opolska
 • dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek Akademia Techniczno-Hum. w Bielsku-Białej
 • prof. UE dr hab. Janusz Marek Lichtarski Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
 • prof. AGH dr hab. inż. Monika Łada Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Seweryn Spałek Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski Uniwersytet Szczeciński
 • prof. PO. dr hab. inż. Waldemar Skomudek Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. inż. Antoni Świć Politechnika Lubelska
 • dr hab. Paweł Wyrozębski SGH w Warszawie
 • prof. dr bab. Ludmiła Zawadzka Politechnika Gdańska
 • prof. PG. dr hab. inż. Marek Wirkus Politechnika Gdańska
Patronat merytoryczny
Komitet Organizacyjny
 • dr hab. inż. Marek Wirkus, prof. PG
  przewodniczący
  Politechnika Gdańska
   
 • dr inż. Grzegorz Zieliński Politechnika Gdańska
 • dr inż. Radosław Drozd Politechnika Gdańska
 • dr Anna Starosta Politechnika Gdańska
 • dr Katarzyna Tubielewicz Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Ewa Kusio Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Karol Kufel Politechnika Gdańska
TERMINARZ KONFERENCJI
V KONFERENCJA NAUKOWA "PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY" ZARZĄDZANIE, INNOWACJE, NAJLEPSZE PRAKTYKI
GDAŃSK 2017
 • Do
  06/10/2017
  przesłanie z niniejszej strony formularza rejestracyjnego wraz ze streszczeniem oraz tytułem publikacji.
 • Do
  06/10/2017
  wpłata za udział w konferencji.
 • Do
  18/10/2017
  przesłanie ostatecznej wersji publikacji na adres: ppp@zie.pg.gda.pl.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Podstawowe informacje
 • Referaty i wystąpienia mogą być przygotowane w języku polskim lub angielskim.
 • Karta zgłoszenia i wzór szablonu do przygotowania publikacji znajdują się na http://www.ppp.zie.pg.gda.pl.
 • Prace, które uzyskają pozytywne recenzje zostaną wydane w Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka - 6 punktów, oraz wybrane prace w: Zarządzanie Przedsiębiorstwem – 7 punktów
 • Oprócz wystąpień referentów, przewidywane są prelekcje i panele dyskusyjne na temat dobrych praktyk w zakresie PPP z udziałem zaproszonych gości specjalnych posiadających znaczące doświadczenie w obszarze realizacji projektów.
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
 • Kolacja grillowa.
 • Uroczysta kolacja kulturalno – rozrywkowa w klimacie marynistycznym.
 • Krótki rejs, jeśli dopisze pogoda
ZAKWATEROWANIE I MIEJSCE OBRAD
 • Hotel GALION (Gdańsk-Górki Zachodnie, ul. Stogi 20)
 • Dojazd własnym samochodem lub z centrum Gdańska autobusem 111 lub statkiem lub jachtem Wisłą Martwą, ewentualnie morzem od strony Zatoki
 • Rozpoczęcie konferencji: środa 18.10.2017 po południu.
 • Zakończenie konferencji: piątek 20.10.2017 po południu.
 • Istnieje możliwość wcześniejszego przybycia lub pozostania dłużej w hotelu.
OPŁATY
V KONFERENCJA NAUKOWA "PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY"
Opłata za wygłoszenie i wydruk referatu, udział w imprezach towarzyszących, catering w trakcie obrad
z zakwaterowaniem w pokoju 2 osobowym
890 PLN
bez zakwaterowania
700 PLN
Opłata za uczestnictwo w konferencji bez referatu
z zakwaterowaniem w pokoju 2 osobowym
690 PLN
bez zakwaterowania
500 PLN
Opłata za uczestnictwo tylko poprzez samą publikacje
z zakwaterowaniem w pokoju 2 osobowym
-
bez zakwaterowania
590 PLN
Uczestnictwo tylko w imprezach np. osoby towarzyszącej do uzgodnienia
Rezerwacja pokoju 1 osobowego możliwa jest za dopłatą w wysokości 100 zł
Opłatę należy wpłacać na konto: 17 1090 1098 0000 0001 3307 5994 w tytule przelewu należy wpisać: zad. 032080 + nazwisko, imię
DO POBRANIA
DOKUMENTY DO POBRANIA
POPRZEDNIE KONFERENCJE
LINKI DO STRON POPRZEDNICH EDYCJI KONFERENCJI
KONTAKT
V KONFERENCJA NAUKOWA "PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY"

+48 58 347 24 55

Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Zadaj pytanie

Wiadomość

Imię i nazwisko

Email